Floaten met luxe ontbijt vanaf één persoon

Naaldwijk en Den Haag

Floatsessie met luxe borrelplank vanaf twee personen.

Naaldwijk en Den Haag

Naaldwijk Secretaris verhoeffweg 17b
2671 HT Naaldwijk
info@resetspa.nl 085 043 2421

Den Haag Brouwersgracht 4
2512 ER Den Haag
info@resetspa.nl 085 043 2421

Cadeaubon

Algemene voorwaarden

  1. Contactgegevens van Reset Spa

Reset Spa
Secretaris Verhoeffweg 17b
2671 HT Naaldwijk

  1. Inhoud van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het leveren van diensten, die aangekocht kunnen worden online of ter plaatse. Bij elke aankoop worden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan de klant ter kennis gebracht en verklaart de klant uitdrukkelijk de voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van een kruisje op website of de algemene voorwaarden te ondertekenen.

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, in het bijzonder op de op afstand gesloten overeenkomst tussen de klant en Reset Spa die tot stand komt via de website van Reset Spa. De algemene voorwaarden worden hierbij op een duurzame drager te beschikking gesteld via de link op de website en/of door op het reserveringsscherm te klikken zodat de klant deze eenvoudig kan opslaan en raadplegen.

2.3. De algemene voorwaarden van Reset Spa hebben voorrang en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van een klant uit.

  1. De totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant de aankoop/reservering definitief bevestigt en dienvolgens de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

  1. De Prijzen

4.1 De prijzen worden per product/dienst weergegeven op de website. De prijs die na een aankoop (op afstand) in het besteloverzicht vermeld staat, is bindend.

4.2. Consumpties (eten en drinken) en andere opties kunnen door de klant ter plaatse aangekocht worden aan de gebruikelijke prijzen en zijn aldus, indien niet expliciet vermeld, nooit inbegrepen in de prijs.

  1. Reservatie en herroepingsrecht.

5.1 Het reserveringsprogramma vraagt om een login. De gegevens hierachter blijven strikt persoonlijk en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

5.2 Alle reservaties kunnen telefonisch of ter plaatse gedaan worden. Reservaties kunnen tot 14 dagen voor aanvang enkel per mail (info@resetspa.nl) of telefonisch gewijzigd worden. Bekijk artikel 7 voor onze annuleringsvoorwaarden.

5.3 Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in het geval er een geldig e-mailadres opgegeven wordt.

5.4 Bij onjuiste persoonlijke- & adresgegevens die door ons worden gevalideerd behoudt Reset Spa zich het recht om de reservatie te annuleren. Dit om valse boekingen te vermijden.

5.5. Indien de klant een aankoop doet voor niet-beroepsmatig gebruik in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon, kan hij afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, zonder verdere motivering en zonder kosten, vanaf de dag volgend op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De klant dient een aanvraag tot herroeping schriftelijk te doen aan het adres van Reset Spa of via e-mail info@resetspa.nl

5.6. Dergelijk recht van herroeping is niet van toepassing op reeds verbruikte goederen (cadeaubon), reeds uitgevoerde diensten, kosten verbonden aan een goed met persoonlijk karakter en diensten gereserveerd minder dan 14 dagen op voorhand.
Bovendien kan een klant in zijn hoedanigheid van handelaar of voor diensten voor beroepsmatig gebruik geen beroep doen op het recht op herroeping van de aankoop.

5.7. Reset Spa behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren en zal de klant hierover per e-mail informeren.

5.8. Indien de klant uit hoofde van het contract een vordering tot terugbetaling heeft tegenover Reset Spa, heeft de klant recht op dezelfde vergoeding ingeval de Reset Spa in gebreke zou blijven de terugbetaling uit te voeren nadat hij daartoe door de klant is aangemaand

  1. Betalingen

6.1. Alle betalingen gebeuren per pin, contant of d.m.v. Ideal ter plaatse voor aanvang van het gebruik van een gewenste dienst of product.

  1. Annulatie

7.1 Bij het afsluiten van een verkoop op afstand (via het reserveringsprogramma) aanvaardt de klant deze annulatieregels.

7.2. Bij annulatie door de klant, die enkel geldig is na een schriftelijke bevestiging van Reset Spa, worden de volgende annulatieregels toegepast:
– Indien de klant tussen 48 uur en 14 dagen voor het leveren van de goederen of diensten per mail of via het reservatiesysteem annuleert, betaalt hij 50% van de boeking of kan er een omboekvoucher worden geregeld. Telefonische annulaties worden niet aanvaard/ dit dient ten alle tijden schriftelijk te worden bevestigd.
– Indien de klant minder dan 48 uur voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, dient het gehele bedrag van de reservatie betaald te worden.
– Indien de klant niet/laattijdig verwittigt dat hij niet komt opdagen, wordt het gehele bedrag van de reservatie verrekend.
De klant zal een brief ontvangen waarin de verschuldigde sommen wegens annulatie worden meegedeeld. Iedere klacht zal binnen de acht dagen na ontvangst van de brief worden ingediend.

7.3. Bij niet betaling van de sommen binnen de acht dagen na ontvangst van de brief op het doorgestuurde rekeningnummer is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten aan de conventioneel bepaalde interestvoet van 10% verschuldigd.

7.4. De klant kan zich niet beroepen op overmachtssituaties zoals overlijden, ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, menstruatiecyclus en soortgelijke situaties)

  1. Het gebruik van de Sauna units

8.1 Op de website van Reset Spa kan de klant informatie vinden over de verschillende units en het huisreglement dat van toepassing is bij het gebruik ervan.

8.2. De units worden in alle privacy afgehuurd en bij aankomst krijgt de klant een rondleiding met uitleg over de aanwezige accommodatie.

8.3. De klant dient rekening te houden met gereserveerde tijdstippen. Het eindduur kan nooit gewijzigd worden omwille van een latere aankomst van de klant zodat de volgende klanten op tijd de ruimte na reiniging kunnen betreden.

8.4. De volgende huisregels dienen te worden gerespecteerd:
– Steeds gebruik van slippers, deze dienen te worden aangeschaft.
– Om hygiënische redenen is het verplicht om een handdoek te leggen in de sauna’s en in de relaxmeubels
– Het is verboden om zelf producten toe te voegen in de faciliteiten (jacuzzi en sauna)
– Het is verboden om eigen dranken en eten mee te brengen.
– Om hygiënische redenen is het verplicht eerst te douchen voor gebruik van saunafaciliteiten.
– Verplaats geen kaarsen.
– Het is ten strengste verboden te roken binnen in het complex, waaronder de sauna units. Bij inbreuk hiertegen wordt een schadevergoeding van € 150 gevorderd.
– Alle producten en materialen die zich in de privé-units bevinden, zijn eigendom van Reset Spa.

8.5 Indien de klant deze regels niet naleeft, behoudt Reset Spa zich het recht voor om mensen te weigeren en uit het complex te verwijderen.

8.6 Wanneer er door de klant schade aangebracht wordt aan het complex of zaken ontvreemd worden, zullen de kosten nodig voor herstelling/vervanging aan de klant kunnen doorgerekend worden.

8.7 Reset Spa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of welke schadeclaim dan ook.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

9.1 Enkel het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

9.2 Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten te den Haag bevoegd.

%MCEPASTEBIN%